English
T: 01 4319-186, M: 040 767-607, F: 01 4301-627, info@bip.si; Robbova 25, 1000 Ljubljana, SI-Slovenia

Igralne urice za najmlajše od 3 do 6 let

Urice potekajo celo šolsko leto, enkrat tedensko po 60 minut ter imajo skupno 45 učnih ur. V skupini je 4-8 otrok iste starosti, ki se skozi igro, mimiko, ples, barvanje, risanje  in petje naučijo osnovnega besedišča v tujem jeziku.

Termini skupin v šol.l. 2021/22:

angleščina:
(starost od 3. leta naprej)
1. stopnja A1a(IU) : TOREK, 17.05-18.05

1. stopnja A1b(IU) :ČETRTEK, 16.30-17.30


Informacije:
finance@bip.si; telefon: 041/700-809, 040/767-607, 041/700-901