English
T: 01 4319-186, M: 040 767-607, F: 01 4301-627, info@bip.si; Robbova 25, 1000 Ljubljana, SI-Slovenia

Skupinski tečaji za otroke in mladino od 6 do 19 let

Jezikovni tečaji za  angleški jezik, nemški in španski jezik potekajo celo šolsko leto. 45-urni jezikobni tečaji potekajo  enkrat tedensko po 60 minut, 70 urni urni jezikovni tečaji pa potekajo dvakrat tedensko po 45 minut  ali enkrat tedensko po 90 minut. 

V starostno homogenih skupinah je 4-8 otrok, ki imajo enako jezikovno predznanje. V skupinah do 3. mlajše stopnje imamo v pouk tujega jezika vključene tudi dejavnosti: ples in oblikovanje.  Vse angleške skupine nad 6. stopnjo, pa pripravljamo med rednimi urami pouka, na mednarodne ESOL izpite Univerze Cambridge, nemške skupine na izpit e Fit in Deutsch 1 in 2 ter ZDAF.